TEORİK EHLİYET SINAVI

                  TEORİK  EHLİYET SINAVI

 

Her sürücü kursu öğrencisi, teorik ehliyet testini ilk denemede geçmek ister. Çünkü teorik sınavı ikinci denemede geçmek zorunda olmak, hem stresli bir süreçtir, hem de ikinci kez kayıt ücreti ödemek gerekir. Her yıl binlerce sürücü adayının ter döktüğü ehliyet sınavları, yeterli özeni göstermeden hazırlananlar için hüsranla sonuçlanabiliyor. Araç kullanmayı ve trafik kurallarını bilseniz de bir sürücü kursuna kayıt yaptırarak trafik, ilk yardım ve motor derslerini müfredata uygun şekilde öğrenmeniz gerekir. Unutmayın ki sınavı kazanmanız da iyi bir sürücü olmanızı sağlamıyor. Hem kendi hayatınızı hem de yolcuların hayatını riske atmamak için araç kullanmayı asla baite almamalısınız. Uzun yıllar emek vererek bilinçli bir sürücü olmaya gayret etmelisiniz. Sınavda başarılı olabilmek için derse devam etmek ve konuları tamamı ile anlayabilmek başarının anahtarıdır. Sınav uygulaması belirlenen tarih ve saatlerde yapılmaktadır.Ülkemizde sürücü kurslarının tarihi 1986 yılında başlar. Açıldığı ilk yıllarda teorik sınavlar sürücü kurslarında yapılırdı. Sonraki süreçte devlet okullarında yapıldı. Halen sınavlar devlet okullarında yapılmaktadır.


Sınav görevlileri sınav başlamadan önce sınav salonunda hazır bulunurlar. Sınav başlama saatinden 15 dakika önce sisteme girmeyen görevliler hakkında Genel Müdürlük tarafından sınav görevi verilmeme tedbiri uygulanacaktır. Kişilerin kimlik ve salona yerleştirilmesinin zamanında yetişrilmesi için en geç yirmi dakika önce sınav salonunda olmalıdır.

 

Kişiler  sınava gelirken yanında fotoğraflı, çift mühür/kaşeli ve imzalı sınav giriş belgesi ile Türk vatandaşları için T.C. kimlik nolu ve fotoğraflı, nüfus cüzdanını, pasaportunu (geçerlilik süresi dolmamış), yabancı uyruklu kursiyerler için geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaportunu, ilgili Bakanlık tarafından verilen resimli, çipli/mühürlü kimlik yerine geçen, ikamet ettiğini ya da çalıştığını gösterir belgesini, er ve erbaşlar askerlik görevini yaptığı birlik tarafından kendisine verilen “er ve erbaş askeri kimlik kartını” yanında bulundurmalıdırlar. Belgeler eksik olursa sınava girmeniz mümkün olmayacaktır.Belgeleri eksiksiz tamamlamanız sizin için yararlı olacaktır.Sınav giriş belgesi fotoğraflı olup belgede kursiyerin salon ve kimlik bilgileri yer alır. Salon bilgilerinde kursiyerin sınava gireceği e-sınav merkezi (il/ilçe),bina, salon ve adres bilgileri yer alacaktır.


 

 

Sınava giren adayların verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar ölçme değerlendirme tekniğine göre incelenmektedir. Bu incelemelerden elde edilecek bilgiler değerlendirilerek ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılması durumunda kopya çektiği belirlenen adayların ilgili dersleri iptal edilmektedir.

 

Adayların kopya çekme girişiminde bulunmamaları, cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde tutmaları gerekmektedir. Sınavın geçersiz sayıldığı durumlarla ilgili olarak adaya işlem yapılmışsa, salon görevlileri ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanak ve raporlarda değerlendirmeyi etkiler.

 

Ehliyet sınavının teorik kısmı 12 adet ilk yardım, 23 adet trafik ve çevre, 9 adet araç tekniği, 6 adet de trafik adabı konularındaki sorulardan meydana gelmektedir. Toplamda 50 adet sorunun 35’ini doğru yapan bireyler sınavdan 70 puan alır.  Bu sınavda başarılı sayılmaktadırlar. Yanlışların doğruları götürmediği bu sınavdan 70 puan ve üzerini alan herkes direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon dersleri de teorik sınavdan sonra ya da önce başlayabilir. Teorik sınavından geçseniz de kalsanız da direksiyon derslerini almaya hakkınız bulunmaktadır.Teorik sınav 45 dakika sürmektedir. Bu sınavda toplam 50 soru soruluyor ve en az 35 doğru cevap vermek gerekiyor. Yanlışlar doğru cevaplara etki etmiyor.

 

Eğer teorik sınavı geçemezseniz bir yıl içerisinde toplamda dört kez sınava girme hakkınız vardır. Diğer sınavlarda da şansınızı deneyebilirsiniz. Fakat her sınava başvuru yaptığınızda yeniden 70TL’lik sınav ücretini yatırmanız gerekmektedir. Dört kez üst üste teorik sınavdan başarısız olur ya da mazeretsiz bir şekilde sınava girmezseniz tüm sınav haklarınız iptal olacaktır.. Bu nedenleyeniden kursa yazılmanız tüm dersleri baştan alıp sınavlara girmeniz gerekecektir. Sınava belli durumlardan ya da mazeretli durumdan dolayı sınava gitmeyenler  resmî bir makamdan alacakları belgeyi kurs müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Sınavda; İlk Yardım Dersi 13 soru, Trafik ve Çevre Dersi 27 soru, Araç Tekniği Dersi 10 soru toplam 50 soru süre olarak 60 dakika süreniz olur.


Direksiyon sınavlarında bir puan sistemi yoktur. Sınava giren kişilere renklendirme sistemi üzerinden derecelendirme yapılmakatadır. Kırmızı renk kodu sayılan hatalar tek seferde yapılan hata ile sınavın başarısız olması anlamına gelen hatalardır. Sarı renk kodu sayılan hatalar iki seferde yapılan hata ile sınavın başarısız olmasına neden olan hatalardır. Mavi renk kodu sayılan hatalar ise sürücünün 5 kez hata yapması ile sınavın başarısız olmasına sebep olacak hatalardır.

 

2019 Ehliyet Teorik Sınavı Tarihleri

2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tarihleri ve içeriği belirlenen ehliyet teorik sınavları,

 

1.2019 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 1 9 Şubat 2019 saat 14.00

2.2019 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2 20 Nisan 2019 saat 10.00

3.2019 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 3 3 Ağustos 2019 saat 14.00

4.2019 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 4 19 Ekim 2019 saat 14.00

5.2019 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 5 21 Aralık 2019 saat 14.00

6.2019 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e Sınavı e sınav salonu oluşturulan illerde belirli günlerde yapılmaktadır.

 

Bu sınavların tarihlerin yaklaşmasıyla başvuruları da açılmaktadır. Başvuru ücretinizi T.C Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası şubelerinden birine giderek yatırabilirsiniz. Ehliyet teorik sınavı ücreti KDV dahil 70 TL’ dir.

 

 

 


2019 EHLİYET SINAVI ÜCRETLERİ;  

1.Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre harç bedeli 496 TL'den 613 TL'ye çıkacak. 134 TL'lik değerli kağıt bedeli 165 TL'ye çıkacak. .Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hizmet bedeli ücreti 25 TL'den 31 TL'ye çıktı. Böylece B sınıfı ehliyet almak isteyen birinin ehliyet için ödeyeceği ücret 800 TL'yi buluyor.

 

Ehliyet Sınavının Geçersiz Sayıldığı Durumlar;

1.Başvuru şartlarını taşımadığı halde adayın sınava girmesi

 

2.Fotoğraflı cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması

 

3.Herhangi bir adaydan ya da dokümandan adayın kopya çektiği salon görevlilerince tespit edilmesi

 

4.Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi

 

5.Başka adayın sınav evrakının kullanılması

 

6.Adayın yerine başkasının sınava girmesi (emniyet görevlilerine haber verilecek)

 

7.Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında adayın yanında bulundurması

8.Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi

 

9.Sınav dokümanına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri)

 

10.Sistemden hatalı fotoğraf yüklenmesi (sistem / nüfus cüzdanına uygun olmayan)

 

11.Fotoğraflı sınav giriş belgesinin salon görevlilerine teslim edilmemesi

 

12.Cevap kâğıdı ve sınav giriş belgesindeki fotoğrafların uyuşmaması (emniyet görevlilerine haber verilecek)

 

Son olarak soruları çözerken acele etmemelisiniz ve dikkatinizi toplamalısınız. Hatta bunu alışkanlık haline dönüştürebilmek için deneme sınavlarında da buna dikkat etmelisiniz. En önemlisi zamanı doğru kullanmalısınız. Soru cümlelerinde “kalın harflerle size sunulan kelimeler veya altı çizili olan kelimeler” çok önemlidir. Sorunun ipucu oradadır. Buna dikkat ederek cevaplama yapınız