YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARIN EHLİYET DEĞİŞİM PROSEDÜRLERİ

        YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARIN EHLİYET DEĞİŞİM  PROSEDÜRLERİ

Türkiye dışındaki yabancı ülkelerden alınan ehliyeti Türkiye’de, bazı şartlar altında kullanabilmek mümkün olabilmektedir.Türkiye Cumhuriyeti, Türk vatandaşlarına ve Türkiye’de yasal olarak ikamet eden yabancı uyruklu kişilere, belirli şartları sağlamaları halinde Türkiye Cumhuriyeti yetkili birimleri tarafından düzenlenmiş bir sürücü belgesi temin edilmektedir.

 

Herhangi bir yabancı ülkede alınmış olan sürücü belgesi ile Türkiyeye karayolu ile giriş yapılması veya farklı yollar ile giriş yapıldıktan sonra Türkiye sınırları içerisinde motorlu taşıt kullanılması belirli kanun ve yönetmelikler ile belirlenerek, kurallara bağlanmıştır. Uluslararası Sürücü Belgesi (IDP), 19 Eylül 1949’da Cenevre’de imzalanan “Uluslararası Karayolu Trafiği Sözleşmesi” doğrultusunda düzenlenen, vatandaşların ikamet ettikleri ülke dışında sorunsuz taşıt kullanabilmelerini sağlayan  önemli bir belgedir. Belgenin ülkemizdeki düzenleme yetkisi; 18.10.1983 tarih ve 18195 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 2918 sayılı Trafik Kanunu 38/son maddesi ve bu kanuna istinaden çıkarılmıştır. 18.07.1997 tarih ve 23053 Mük. Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 80nci maddesine göre Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’na verilmiştir.

 

Bir yıllık süre ile geçerli olan belgenin şekli, içeriği ve süresi 200’ e yakın ülkenin taraf olduğu Uluslararası Anlaşmalarla standartlaştırılmıştır. Bu işlemde, en az  bir yıl geçerliliği olan “Ulusal Sürücü Belgesinin” aslı kesinlikle görülmelidir. Araç kullanacak kişinin uyruğu önemli değildir. Yurtdışında sürücü belgesi almış ama Türkiye Cumhuriyeti Sürücü belgesi bulunmayan kişiler de yabancı ülke vatandaşları ile aynı uygulamalara  sahip olmaktadır. Yabancı ülkeden alınan sürücü belgesinin Türkiyede kullanılabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Tarafından Tedbil İşlemi adı verilen işlemden geçmesi gerekmektedir. Yani sürücü belgesi verme yetkinliği ülkemizce kabul edilmiş bir ülkeden alınan sürücü belgesinin dayanak olarak kabul edilmesi ile “Türkiye Cumhuriyeti Sürücü Belgesi” karşılığının sürücüye temin edilmesi işlemi yapılması gereklidir.

 

 


Türk vatandaşları ile ilgili kanunlar ve ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla yabancı kişiler, dış ülkelerden alınmış, tür için geçerli sürücü belgeleri ile ülkemizde yabancı ve Türk plakalı araçları da sürebilirler. Fakat turistler ve geçici bir süre için gelenler dışında herhangi bir iş, hizmet veya eğitim amacıyla ülkemizde bulunan yabancıların ise konsolosluk veya noter tarafından tercüme edilmiş tasdikli sürücü belgesi örneklerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları şarttır. Aksi halde bi mağduriyet yaşayabilirler. İşlerin problem yaşamaması için gerekli belgeleri yanınızda bulunması işlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır.

 

Türk vatandaşları yurda kesin dönüşlerinde, bir yıl içerisinde sürücü belgelerinin değiştirmedikleri takdirde ,değiştirinceye kadar araç kullanamazlar.Konvansiyonel ülkeler adı verilen 84 ülkeden birinden yabancı sürücü belgesi alındıysa, bunlar istenildiği zaman Türk ehliyetlerine dönüştürülebilmektedir.Ülkemize göç eden Suriyelilere ait sürücü belgelerinin geçerliliği olmayınca hükümet tarafından çıkartılan kararla  Suriye uyruklu vatandaşlar da Türkiye’de sürücü belgesi sahip olmaya başladılar. Suriye, karayolu trafiği konvansiyonuna taraf olan ülkeler arasında bulunmadığından dolayı ülkemizde yaşayan bir Suriyeli Türkiye’de araç kullanabilmek için sürücü kursuna giderek sürücü belgesi almak mecburiyetindedir.

 

İran,Güney Kore, Japonya bu ülkelerden sürücü belgesi olan vatandaşlarımızın tercümesini ilgili konsolosluklarından yaptırabilirler. Sonrasında randevu alarak Şube Müdürlüğüne müracaat edebilirler. Almanya sürücü belgesi sahibi Türk vatandaşları ülkemize kesin dönüş yapması halinde Almanya sürücü belgesi geri alınarak, Almanya'ya geri verilmek şartı ile Türkiye sürücü belgesi verilmektedir.

 


Yabancı Sürücü Belgesini Türk Sürücü Belgesine Çevirme İşlemi;

 

Bütün ehliyet işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Bu sayede  yabancı ehliyeti Türk ehliyetine çevirme işlemini de Nüfus Müdürlükleri’ne giderek yaptırmanız gerekir. İşlemlerinizi gerçekleştirebilmek için mutlaka randevu almalısınız.Randevunuzu aldıktan sonra aşağıdaki belgeleri hazırlayarak randevunuza gidebilirsiniz.

 

1.Yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi

 

2.Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi

 

3.Kimlik belgesi

 

4.Sürücü sağlık raporu

 

5.Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

 

6.Bir adet biyometrik fotoğraf

 

7.Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

 

8.Öğrenim belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi

 

9.Sabıka kaydı(aslı)

 


Sürücü belgesi alacaklar olanlar için 2918 sayılı Kanunun 41. maddesinde belirtilen eğitim ve sınav şartı hariç, söz konusu maddedeki hükümlü olmama, yaş, öğrenim ve sağlık şartları aynı şekilde aranmaktadır. Sadece diplomatik muafiyeti olan yabancılar için, gerekli şartları taşıdıklarına dair yazılı beyanları esas alınır; fakat ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri ile uygulamalar aynen saklı tutulur.Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla altı ay süreyle araç kullanılabilir. Altı ayın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur. Gerekli görülürse, Dışişleri Bakanlığı veya dış temsilcilikler yolu  ile sürücü belgesinin doğruluğu araştırılabilmektedir.

 

Geçici olarak alınmış olan yabancı sürücü belgeleri değiştirilmez.

Yabancıların Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olan ülkelerden aldıkları, motorlu bisiklet motosiklet, lastik tekerlekli, iş makinesi veya otomobil cinsi araçları kullanmak için aldıkları sürücü belgelerine karşılık olarak B sınıfı ehliyet verilmektedir. Eğer ehliyetlerinde söz konusu araçları römorkla kullanmaya yetkileri varsa BE sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilebilir. Bunların dışındaki kalan tüm sınıf sürücü belgelerinin talep edilmesi halinde ise eğitim ve sınav şartı da istenmektedir.

 

 

Ehliyet Harç, Kart ve Vakıf Payı Bedelleri

Sürücü Belgesi Kart Bedeli

134.00 TL

Vakıf Payı

25

A1, A2 ve A Sınıfı Ehliyet Harç Ücreti

164.40 TL

B Sınıfı Ehliyet Harç Ücreti

495,70 TL

F ve H Sınıfı Ehliyet Harç Ücreti

164,40 TL

D, E, G Sınıfı Ehliyet Harç Ücreti

827,00 TL