TRAFİK VE SÜRÜCÜ GÜVENLİĞİ

                  TRAFİK VE SÜRÜCÜ GÜVENLİĞİ

 

Trafikte en önemli başlıca unsur insan ve insan hayatıdır. Trafik kurallarının çıkış noktası da insan hayatına verilen önemden geçmektedir. Trafik güvenliği, kazalarla her yıl çok sayıda insanın hayatını kaybettiği, büyük sayıda mal kaybının yaşandığı ülkemizde üzerinde durulması gereken önemli konulardan biridir. Bu konular asla ikinci plana atılmamalıdır. Dünya sağlık örgütünün araştırmalarına göre ise  trafik kazalarında dünyada her sene 1.2 milyon insan hayatını kaybetmektedir. Bu çok vahim bir durumdur. 50 milyondan fazla insan da ağır yaralanıyor.Bu yaralanmaların önemli bir oranı sakat kalma ile neticelenmektedir.Bu nedenle sürücülerin ve sürücü olmaya hazırlanan adayların mutlaka trafik kurallarını bilmesi, alışkanlık haline getirmesi gerekmektedir. Bu kurallara uyulmaması durumunda ise hem trafik polisi tarafından cezaya çarptırılır, daha da kötü tarafı ise kendi ve başkalarının hayati tehlikesine yol açabilmektedirler.


 Bu önem doğrultusunda trafik eğitiminin erken yaşlardan itibaren başlaması ve devam ettirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple temel bilgi ve becerilerin kazanıldığı ve pekiştirildiği ilkokul çağı trafik eğitimi için oldukça önemlidir. Trafik kazalarının oluşumunda taşıt, yol ve insan unsurları başlıca rolü oynamaktadır. Gelişmiş ülkelerde, bu unsurların kazalardaki rollerinin en aza indirgenmesi amacıyla alt yapıya yönelik çok yönlü bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde de trafik güvenliğini sağlamanın ve soruna kalıcı çözümler üretmenin zamanı gelmiş hatta geçmektedir. Bunun için hem teknolojik hem de bu sorunu aza indirgemek için çalışmalar yapılmaktadır.

 

Kuruluşu, 9 Temmuz 1996 tarihli ve 22691 sayılı Resmi Gazetede ilan edilerek tüzel kişiliğini kazanan “TÜRKİYE TRAFİK GÜVENLİĞİ VAKFI”, ülkemizde trafik kazalarının en aza indirilmesi, trafik güvenliğini sağlayıcı bilimsel - teknolojik araştırmalar yapmayı, sonuçlarını yaşama geçirmeyi, kazazedelere  kaza sonrası ilk yardım, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti vermeyi, kaza mağdur ve yakınlarını kötü yaşam koşullarından korumayı da hedefleri arasına almışlardır. 1940'lı yıllardan beri trafik tabelaları için Reflektif kaplama üretilmektedir. Son altmış yılda trafik tabelaları, araçlar ve yol işaretlerinin görünürlüğünü iyileştirmek için birçok yenilikçi Reflektif kaplama geliştirmiştir.


Karayolu güvenliği ortak bir sorumluluk gerektirmektedir. Dünya trafik sisteminde kaza riskinin azaltılması bu işe kendini vermeyi ve hükümetler, endüstri kolları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların karar verme sürecinde karşılıklı bilgi alışverişini gerektirir. Ülkemiz, araç başına düşen kaza ve ölü sayısı bakımından oldukça kötü durumdadır. Uluslararası Yol Güvenliği Teşkilatı'nın 1996 istatistiklerine göre, Türkiye'de her 10 000 araca düşen yıllık ölü sayısı 75 iken, Fransa'da 33, Almanya'da 19, Japonya'da 15 dir (1). 1997 yılında ülkemizde meydana gelen toplam 387 533 trafik kazasında, 5125 kişi hayatını kaybetmiş, 106 246 kişi yaralanmış ve 860 248 465 000 000 TL 'lik maddi hasar meydana gelmiştir. İşte bu sebepten ötürü güvenli ve verimli bir trafik düzeninin sağlanması için çözümlenmesi gereken esas problem ise çeşitli ve çok sayıdaki taşıt kullananların eğitimidir.

 

Fiziki alt yapı, araç gereklilikleri ve toplumsal bilinçle meydana gelmiş trafik kuralları; ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de, genelde temeli aynı olmaktadır. Her ne olursa olsun, trafiğe çıkıldığında tüm yazılı ve yazılı olmayan trafik kurallarına %100 uyum, sürücü, yolcu, yaya ve diğer araçlardaki canlıların güvenliği ile trafikte genel güvenlik konusunda ilk maddedir. Şunu asla unutmayın;”Kurallar sizleri korkutmak için değil korumak içindir.”

 

Bu kuralların bazıları şunlardır;

1.. Alkollü araç kullanımı, birçok ülkede cinayet veya cinayete teşebbüsle cezalandırılacak seviyeye gelmiş olsa da, hâlâ tam anlamıyla engellenebilmiş değildir. Modern toplumun günlük yaşamlarında şehir içinde de artık ciddi bir dert haline gelen direksiyon başına uykusuz geçme de ciddi trafik kazalarına sebep verebilmektedir. Trafikte şoförden kaynaklanan hataların başında bu ikili gelmektedir

 

2.İşleriniz acil ve önemli, trafik de çok sıkışıksa; araç kızılötesi bağlantısı, kulaklık gibi basit önlemler alabilirsiniz. Sürekli araç kullandıkça artan dikkatsizliğe önem göstermek ve her türlü hız limitine kati bir şekilde riayet etmek de trafik güvenliği açısından çok önemlidir. Lütfen buna önem vererek ve bunun bilincinde olarak yola çıkalım.

 

3.Bakımsız ve yetersiz yollar,  olmayan köprü ve alt/üst geçişler, zarar görmüş trafik işaretçileri gibi konularda yetkililere haber vermek ve talep etmekten fazla bir şey yapamayız. Fakat bu tip durumlarda ekstra dikkatli ve sürücüler için her zamankinden daha yavaş hızlarla hareket etmek hayati derecede koruyucu olabilmektedir. Ancak araçlarımızın bakımları, gerekli teçhizatlara sahip olma (Bebek koltuğu, motosiklet kullanıcılarında kask ve tam koruma malzemeleri…) üzerimize düşen başlıca görevler arasında yer almaktadır.

4.başta eğitim noksanlığı olmak üzere, karşı karşıya olunan riskin yeterince farkında olunamayışı, yorgunluk, hayal kurma, dikkatsizlik, ihmalkârlık, vurdumduymazlık, konsantrasyon bozukluğu ve kurallara gereken önemin verilmeyişi, emniyet kemerinin takılmaması, trafik levhalarına uymamaları şeklinde özetlenebilir.


İyi sürücülüğünüz sizin kaza yapmamanızı sağlayabilir, ama kötü bir sürücünün size çarpmayacağından emin misiniz? Bunu baz alarak her zaman yola çıktığımızda tetikte olmamız  ve ona göre de önlemler almamız gerekmektedir.Birçok sürücü hızlı araç kullanmayı yeteneklerini kanıtlamak, özgürlüklerini somutlaştırmak ve araçlarının performansını ortaya koymak amacıyla yapmaktadırlar. Her yıl meydana gelen kazaların 13’ü maalesef aşırı hızdan meydana gelmektedir. Aşırı hız maalesef insanı ölüme götürür. İlkinde şanslı olma ihtimaliniz olabilir, ama ikincisin de şanslı olmayabilirsiniz. 

 

Size vereceğimiz en büyük tavsiye, trafik kurallara uyun ve trafik sigortası yaptırmayı da geciktirmeyin. Trafik sigortası, tüm araç sahiplerinin yaptırmak zorunda olduğu bir araç sigortasıdır. Trafik sigortası kapsamındaki teminatların da bir sınırı bulunmaktadır. Öneri niteliğinde olan bir sigorta primi olsa da primler üzerinde sigorta şirketlerinin kendi politikaları etkilidir. Trafik sigortasının yaptırılmama gibi seçeneğimiz bulunmamaktadır. Trafik sigortasına ister peşin ister taksit seçenekleriyle sahip olabilmektesiniz. İsteğe bağlı kasko sigortasını da çıkarabilirsiniz. Bu iki sigortayı açtırmak sizin için karlı olacaktır.

 

Trafik kuralları tüm sürücüler tarafından mutlaka bilinmesi gerekir. Hayati önem taşıyan bu kurallar bir alışkanlık haline getirilmelidir. Aksi takdirde ise bizler için hiç te istemediğimiz sonuçlar ortaya çıkarır. Bu kötü sonuçların gerçekleşmesini istemiyorsak trafik kurallarına uyalım. Hata yapanları da uyaralım.

 

               Trafik kuralları  hayat kurtarır