KASKO SİGORTASI VE ÖNEMİ

KASKO  SİGORTASI VE ÖNEMİ

Sigorta; temel kavram olarak sağlıktan seyahate, evden otomobile hayatta oluşabilecek risklere karşı zararları gidermeye yönelik mali bir havuzun oluşturulması sistemidir. Aracınızı hem trafikteki risklerden hem de çevresel risklerden korumak için zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortasını mutlaka yaptırmalısınız. TÜİK’in verilerine göre yılda ortalama 1.2 milyon trafik kazasının yaşandığı, her ay çok sayıda otomobilin çalındığı Türkiye’de, araç sahiplerinin kabaca dörtte biri hırsızlık, yanma, kaza gibi risklere karşı kasko yaptırarak önlem almış durumdadır. Trafik sigortası yasal olarak zorunlu olduğundan dolayı mutlaka yaptırılmalı ve trafik sigortası olmadan trafiğe çıkılmamalıdır. Kasko sigortası isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Zorunlu trafik sigortasından ayrılan temel fark budur. İster trafikte seyir halindeyken, ister dururken olsun oluşabilecek hasarların yaşanma olasılıklarının yüksekliği göz önünde bulundurulduğunda, kasko sigortası yaptırmanın gerekliliği de bu şekilde kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Kasko, sigortalıyı karşılaşılabileceği her türlü riske karşı güvence altına alan önemli bir sigorta çeşididir.

 

Kasko sigortası; aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi gibi durumları ve kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan isteğe bağlı olan bir sigorta türüdür. Kasko, poliçede belirtilen ve karayolunda kullanılma izni olan motorlu ve motorsuz tüm kara araçlarından doğan risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan oluşacak maddi zararları ve hasarları teminat altına almaktadır. Kasko sigortası aracın yanması, çalınması ya da kaza sonucu oluşabilecek herhangi bir durumda sizi güvence altına alır. Zorunlu trafik sigortasıyla ilgili fark da işte burada başlıyor. Trafik sigortası, sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılamaktadır. Sizin aracınızın hasarını ödemez. Bu şekilde zararlı çıkan siz olacaksınızdır.

Kazalarda oluşan hasarlara ek olarak, birçok farklı hadiseden sonra ortaya çıkan zarar kasko sigortası ile telafi edilebilirsiniz. Hırsızlık, hırsızlık girişimleri, yangın, kundaklama vb. etkenlerle ortaya çıkan hasarlar, kasko tarafından karşılanan hasarlar olarak öne çıkmaktadır. Kasko sigortası kapsam olarak oldukça genişletilebilir. Sadece motorlu taşıtlar ve karayolları ile sınırlı kalınmaz. Trafikte aracınıza zarar verme potansiyeli olan motorsuz taşıtlar nedeniyle oluşabilecek hasarlar da güvence altına alınmış olur.

Kış aylarında, kar yağışı, kayan arabalar nedeniyle birçok kaza meydana gelmektedir. "Sadece trafik sigortası yeter" diyenlerdenseniz zararlı çıkabilirsiniz. Çünkü kazalar tek taraflı yapılmayabiliyor. Çoklu kazalarda hem karşı tarafın hem sizin masrafınız kaskodan karşılanabiliyor. Bir kasko poliçesi ana teminatlar ve ek talimatlardan oluşur. Kasko poliçesi yaptırırken bu iki talimatları ayırmanız gerekiyor. Ana teminatlar, satın almış olduğunuz sigorta poliçesinde, sigorta şirketi tarafından standart olarak verilir. Ancak ek teminatlar, kişinin talebine göre belirlenerek ve ek bir ücretlendirme ile poliçeye dâhil edilmektedir.

 

Kaza ya da çalıntıdan sonra araç sahipleri öncelikle zaman geçmeden bunu sigorta şirketlerine bildirmek zorundadır. Olayla ilgili belgelerin ulaştırılması sonrası sigorta şirketi tarafından belirlenen kişiler, en geç 15 gün içerisinde zararla ilgili gecikmeden inceleme yapması gerekiyor. İncelemeden sonra araç sahibi ve sigorta arasında geçen konuşmalar eğer olumsuz sonuçlanırsa bu konuya hakim olan bilirkişi bekleniyor. Bilirkişi sonrasında ise kasko ücretiniz de ödeniyor. Öte yandan aracınızın çalınması durumunda aracın o günkü halinden kasko ücreti alıyorsunuz.

Kasko değer listesi, kasko sigortası için hazırlanan poliçelerin temel dayanaklarından biridir. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin her ay güncelleyerek, yayınladığı bu listede piyasadaki araçlara biçilen güncel değerler yer almaktadır. Marka, model, yaş, motor gücü gibi araçları birbirinden ayırt eden bütün özellikler bu listede belirleyici olarak yer alır. Aylık güncellenen bu listede ise 15 yaş altındaki araçlar yer alır. 15 yaşından büyük araçlar için sigorta şirketi ve sigorta yaptıran kişilerin bedeller konusunda karşılıklı mutabakat sağlaması gerekmektedir.

Teminatlar ise kişinin ihtiyaç ve ödeme gücüne göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle ihtiyacı doğru belirleyerek doğru sigorta poliçesine sahip olmak gereklidir. Bu konunun önemi, hasar anında anlaşılmaktadır. Bu bağlamda kasko poliçesi, yaptırırken, birincil tercihiniz fiyat olmamalıdır. Hızlı ve düzgün ödeme yapan şirketler arasından, uygun poliçeyi almış olmanız çok önemlidir. Sigorta poliçenizde belirtilen araç kasko değeri, aracınız yeni ise anahtar teslim fiyatı, kullanılmış ise piyasa fiyatı ile aynı olmalıdır. Aracınızın, araç değer artışlarından olumsuz etkilenmemesi için poliçenin enflasyona karşı endeksli olup olmadığına dikkat etmek gerekmektedir. Grev, lokavt, deprem, sel gibi teminatların bulunup bulunmadığını kontrol etmek ve poliçedeki genel ve özel şartları tam olarak incelemek yararlıdır.

Kasko, sigorta priminin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, peşinatın ilk taksitinin teslim edildiği andan itibaren, sigortacının, sigortalıya, poliçesini teslim etmesi ile birlikte başlamaktadır. Prim borcu sigortalı tarafından sigorta şirketine belirlenen tarihten sonraki 30 gün içinde ödeme yapılmazsa sigorta şirketi sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Kasko sigortası, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00’de başlar ve 365 gün sonra öğlen saat 12.00’de sona erer.

Kasko poliçeleri birer yıllık geçerlilik süresiyle düzenlenmektedir. Bu nedenle, poliçe başlangıcından bir yıl sonra yeni poliçe düzenlenmesi gerekir. Poliçede belirlenen hasarsızlık indiriminden faydalanmak için yenileme işleminin zamanında yapılması önemlidir. Eğer yenileme süresi geçirildiyse, hasarsızlık indirimi hakkınızı maalesef kaybetmiş sayılırsınız.

Araç sahipleri bir yılı hasarsız tamamladığında bir sonraki yıl kasko poliçe fiyatları üzerinden indirim hakkına sahip olacaktır. Bu kazanılan hakka “hasarsızlık indirimi” adı verilir. Kasko sigortası geçerli olduğu sene içinde araç bir trafik kazasında hasara uğrarsa ve bu zarar var olan kasko tarafından karşılanırsa bir sonraki yılın kasko poliçelendirmesinde indirim hakkının bir kısmı ya da tamamı kaybedilir. Eğer kazada araç sahibinin kusursuz olduğu resmi olarak belgelenirse hasar, trafik kazasına karışan diğer aracın sigorta şirketi tarafından karşılanır ve hasarsızlık indirimi hakkı korunur.

Kasko Sigortası Teminatı Dışında Kalan Durumlar;

1.Aracın düzenli bakımının yapılmamasından kaynaklanan çürüme, eskime gibi zararlar,

2.Sürücü belgesine sahip olmayan kişiler tarafından kullanılan araçta meydana gelen zararlar,

3.Taşıma haddini aşan araçlarda meydana gelen zararlar,

4.Karayolları Trafik Kanunu'nun yasakladığı miktarda alkol alınması ya da uyuşturucu madde kullanımı,

5.Araçta yapılan değişikliklerden doğan zararlar,

6.Nükleer atıklardan ve nükleer yakıttan kaynaklanan yangınlar,

7.Olağanüstü durumlarda (savaş, işgal vs.) doğan zararlar,

8.Ruhsatlı taşıma yapan gemi ve trenler haricinde aracın deniz ya da havada taşınması sonucunda oluşan zararlar araç kasko kapsamında değildir.

 

Kasko sigortası sizlere sadece finansal destek ile değil; araç sigorta poliçesi priminizi azaltarak ve aracınızda hasarsızlık indirimi sağlayarak da tasarruf etmenize yardımcı olur. Kasko poliçenize ekleyebileceğiniz sağlık hizmetleri teminatı ile ise kaza sonucu oluşabilecek yaralanma, ölüm gibi can güvenliği ile ilgili durumlarda kendinizi ve sevdiklerinizi de böylece güvence altına alabilirsiniz.