DURMA, DURAKLAMA, PARK ETME YÖNTEMİ VE KURALLARI

                                    DURMA, DURAKLAMA, PARK ETME YÖNTEMİ VE KURALLARI

Trafik kurallarından biri de durma, duraklama, park etmedir. Bu kurallar göz ardı edildiği zaman büyük bir kaosa neden olmaktadır. Bu kaosa sebebiyet vermemek için trafik kurallarına uyalım. Çünkü kurallar belli bir düzeni sağlamak için ortaya çıkmıştır. Bu kurallardan birisi de durma, duraklama, park etme kurallarıdır.

Durma; Araçların; görevli kişilerce, verilen dur emrinde, sesli, işaretli dur emrinde veya kırmızı ışıkta işaret levhalarına uyularak veya önündeki araçların durması ve arıza halleri gibi her türlü trafik zorunluluğu ile durdurulması hallerine denilmektedir.

Duraklama; Durma halleri dışında yolcu indirip bindirmek, yük yüklemek veya boşaltmak veya beklemek amacı ile araçların kısa süre içinde durdurulmasına denilmektedir.

Park etme; Araçların durma ve duraklama durumları dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasıdır. Aracın çalışır durumda olması veya içinde insan bulunması park etme amacını değiştirmemektedir.

Duraklamada Alınacak Tedbirler Şunlardır;

·        En uygun yerin seçilmesi gereklidir.

·        Bulunulan şeritte en az bir yer işgal edilmesi,

·        Varsa banketten yararlanılması,

·        Duraklama amacı uzun süre beklemeyi gerektiriyor ise, park etmede alınacak önlemlerin alınması, mecburi hallerde ise park ışıklarının yakılması,

·        Diğer araçların geçişini ve yayaların yürümesini zorlaştırmayacak, yüklerin boşaltılması veya yüklenmesi sırasında başkalarına zarar vermeyecek, kara yolu yapısını bozmayacak ve kirletmeyecek şekilde tedbirler alınması gerekir.

Duraklamanın Yasak Olduğu Yerler; Duraklamanın yasak olduğu trafik işaretleriyle belirtilmiş olduğu yerlerde,sol şeritte, yaya, okul ve demir yolu geçitlerinde,kavşaklarda, tünellerde, rampalarda, köprülerde, bağlantı yollarında ve buralara yerleşim yerleri içinde 5m., yerleşim yerleri dışında 100 metre mesafe içinde,görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerlerde, dönemeçlerde,otobüs, tramvay ve taksi duraklarında,duraklayan veya park eden araçların yol tarafındaki yanında,İşaret levhalarına yaklaşım yönünde, yerleşim yerleri içinde 15 metre, yerleşim yerleri dışında 10 metre mesafede, yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında taşıt yolu üzerinde zorunlu haller hariç,  duraklamak kesinlikle yasaktır.

Araç sürücülerinin; Yolcularını aracın sol tarafından indirip-bindirmesi, araç durmadan kapı açması, kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmesi de yasaktır.

Park etme; Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasıdır. Aracın çalışır durumda olması veya içinde insan bulunması park etme amacını değiştirmez.

Park Etmede Alınacak Kurallar Şunlardır;

·        El freni ile tespit edilir,

·        Motor durdurulur, eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır ve ön tekerlekler sağa çevrilir.

·        Eğimli yoldaki araç; kamyon, çekici veya otobüs ise, her iki arka tekerleğinin, ayrıca römorklarının ve birden fazla ise, her bir römorkun arka tekerleklerinin inişte ön, çıkışta arka taraflarına niteliklerine uygun takoz konulur.

·        Aracın terk edilmesi halinde; camlar kapatılarak, kapılar kilitlenir.

 

Park Etmenin Yasak Olduğu Yerler ve Haller;

·        Duraklamanın yasak olduğu yerlerde,

·        Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde,

·        Geçiş yolları önünde ve üzerinde,

·        Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 m. mesafesi içinde,

·        Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 m. mesafe içinde,

·        Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayollarında, ortadaki taşıt yolunda ve üç veya daha fazla şeritli yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça gidişe ayrılmış en sağ şerit dışındaki şeritlerde,

·        Park etmiş araçların çıkışına engel olacak şekilde,

·        Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına 15 m. mesafe içinde,

·        Kamunun yararlandığı park, bahçe, garaj, sinema, fabrika, atölye, iş hanı, okul, hastane vb. tesis ve işyerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönde 5 m. mesafe içinde,

·        Park için ayrılmamış veya trafik işaretleriyle belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya bunlara 10 m. mesafe içinde,

·        Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara trafik komisyonları kararları ile ayrılmış olan ve bir işaretle belirlenmiş bulunan park yerlerinde ( izin verilen araçlar hariç),

·        Zorunlu haller dışında yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde,

·        İşaret levhalarında gösterilen park etme süresi veya zamanı dışında,

·        Yaya yollarında,

·        Park etme için ayrılmış olan yerlerde belirlenmiş şekle aykırı olarak veya süre dışında,

·        Belirli süreler için ücret ödenerek park etme izni verilen ve bu amaçla özel cihaz bulunduran yerlerde ücret ödemeden park etme halinde veya süresi dışında,

·        Yayaların geçişine engel olmayacak şekilde ayrılmış, işaretle belirlenmiş ve il ilçe trafik komisyonunca karara bağlanmış olmak şartıyla, geniş ve uygun durumdaki yaya yollarında bulunan park yerleri dışındaki yaya yollarında, Yasaklanmış yerlerde ve hallerde park edilen araçlar yetkililerce aracınız kaldırılmaktadır. Araçların yetkililerce kaldırılıp götürülmesi dolayısıyla yapılmış olan bütün masrafları, aracın sürücüsü veya sahibi ödemek mecburiyetindedirler.

 

Sürücüler duraklanan veya park edilen yerden çıkarken yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağladıktan sonra manevraya başlamak zorundadır. Duraklanan veya park edilen yerden çıkarken kamu hizmetleri yapan yolcu taşıtlarının duraklara giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak için manevra geciktirilir.

Bir trafik işareti ile izin verilmiş olması, duraklama ve arızalanma halleri dışında, yerleşim birimleri içindeki karayollarında; kamyon, çekici, otobüs veya bunların römorkları, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerinin bulundurulmaları ve park edilmeleri yasaktır.

Araçların yetkililerce kaldırılıp götürülmesi dolayısıyla yapılmış olan bütün masrafları, aracın sürücüsü veya sahibi ödemek zorundadır. Sürücüler duraklanan veya park edilen yerden çıkarken yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağladıktan sonra manevraya başlamak zorundadır. Duraklanan veya park edilen yerden çıkarken kamu hizmetleri yapan yolcu taşıtlarının duraklara giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak için manevra geciktirilir.

Bir trafik işareti ile izin verilmiş olması, duraklama ve arızalanma halleri dışında, yerleşim birimleri içindeki karayollarında; kamyon, çekici, otobüs veya bunların römorkları, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerinin bulundurulmaları ve park edilmeleri yasaktır. Köy kasaba gibi küçük yerleşim birimleri bu hükmün dışındadır.

Park edilmiş araçlar ile yukarıda sayılan yerler dışında kalan ancak görülür şekilde trafik düzenini ve güvenliğini etkilediği görülen ve sahibi bulunmayan ve yasak yerde olmasa bile genel güvenlik bakımından tehlike yarattığı anlaşılan araçlar da trafik zabıtasınca, trafik zabıtasının görev almadığı veya bulunmadığı yerlerde genel zabıta tarafından ortadan kaldırılmaktadır.