TRAFİK PROBLEMLERİ VE NEDENLERİ

                                                                                                      TRAFİK PROBLEMLERİ VE NEDENLERİ

Karayolu ile seyir halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya maddi hasar ile sonuçlanan hadiselere ‘Trafik Kazası’ denir. Türkiye’de yaşanan trafik kazası sayısı maalesef gün geçtikçe artmaktadır. Bütün dünyada trafik kazaları, yaralanmaya sebep olan kazalar arasında birinci sırada yer almaktadır. Şehir yaşamının yol açtığı en büyük problemlerden biri de trafiktir. Ayrıca yolları tıkayan ve hava kirliliğine yol açan bu olumsuzluklar karşımız büyük bir sorun olarak çıkmaktadır. . Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre sürücü, yaya, araç, yol ve yolcu gibi faktörlerden kaynaklanan trafik kazalarının %98’inde insan hatası öne çıkıyor.  Şehirde oturan milyonlarca kişinin her gün yaşadığı bu sıkıntı maalesef pek hafifleyeceğini düşünmemekteyiz. Hızla çoğalan araç sayısının yanında bilinçsiz sürücülerin çoğalması trafik kazalarına sebebiyet vermektedir. Sadece ehliyet alarak hiç pratik yapmadan trafikte araç kullanılacağını düşünen kişilerin sayısı da arttığından riskli durumlar oluşabiliyor. Türkiye'nin ulaşım politikalarında yapılan yanlışlar da sonucu ortaya çıkan sonuç trafik kazalarında normalin çok üstündeki can kayıpları, yok olan maddi değerler, ulaşım araçlarının çevrede yarattığı sorunlar olarak maalesef karşımıza çıkmaktadır. Problemin temelinde ise, kent kültürünün ve birlikte yaşamanın tüm dünyada geçerli kurallarına, özellikle de trafik kurallarına uymakta gösterilen isteksizlik yatmaktadır. Eğitimdeki yetersizlik, insanların kendi çıkarlarıyla toplumsal çıkar bağlantısını engellemektedir. Bu sebepleri tamamen ortadan kaldırmak imkânsızdır. Ancak azaltmak adına yapılabilecek çok şey iyi şeyler vardır. Ülkemizde trafik kültürünün oluşması ve trafik probleminin kalıcı olarak çözülebilmesi için, bu konuda toplumsal bilinçlenmenin olması gereklidir. Bilinçli, nitelikli, sorumluluk sahibi ve trafik kültürü oluşmuş sürücü ve yayaların yetiştirilmesi ancak ve ancak eğitimle gerçekleşebilir. Kötü hava şartlarına karşın açık havalarda daha fazla ölümlü kaza olmaktadır. Olumsuz hava Şartlarında hem daha az sayıda araç trafiğe çıkmakta hem de yola çıkan sürücüler daha dikkatli olmaya çalışmaktadır.

Toplumsal bilinçlenmenin oluşturulması için;

1.  Basın ve yayın kuruluşları, konuyla ilgili kurum, vakıf ve dernekler yardımıyla toplumun trafik problemine sahip çıkması sağlanmalıdır.

2. Yapılması gereken işlerde bir araya gelinerek kamuoyu baskısı oluşturulması sağlanmalıdır.

3.  Sadece trafik polisi ya da jandarmanın değil trafiğe katılan herkesin birbirini denetlemesi sağlanmalıdır. Bunun için, Fahri Trafik Müfettişliği yaygınlaştırılırken, 155 Alo Trafik, 156 Alo Jandarmaya önem verilmelidir. Eğer mutlaka araba kullanmanız gerekiyorsa, birkaç kişiyle anlaşarak tek arabayla gidip gidemeyeceğinizi gözden geçirmelisiniz. Bu, yoğun saatlerdeki trafiği hafifletmenin en etkili yollarından biridir.

Yük ve yolcu taşımacılığının %90’ı aşkın bir kısmının şehir içi ve şehirlerarası karayollarımız üzerinden yapılmasına rağmen, trafik alt yapısında ve kamuoyundaki trafik bilincinde yeterli gelişme sağlanamaması sebebiyle trafik, ülkemizin en öncelikli çözülmesi gereken problemlerin arasında yer alır.  Bisikletin şehir içersinde kabul gören bir ulaşım aracı olmamasının yanı sıra, bir spor ve hobi aracı olarak bisiklet kullanımı da olması gereken düzeyde değildir. Fakat büyük şehirlerde dahi, şehirlerin keşmekeşinde kaçıp yeşil ve nefes alınabilecek alanlara giderek vakit geçirmek doğayla baş başa kalıp bisiklet kullanmak mümkün iken, şehirlerde yaşayan insanlar boş vakitlerini değerlendirmek amacı ile de tercihlerini yine beton binalar ve kapalı mekânlar içerisinde kalmaktan yana kullanmaktadırlar.  Yol önemli bir konu olup üzerinde durulmaktadır. Fakat belki bazı kesimlerde henüz ikmal edilmemiş bölümler bulunabilir. Ayrıca her gün çoğalan ağır tonajlı ve küçük araçlar için mükemmel yolu her zaman hazır tutmak ayrı bir işlem ve imkân gerektirir.

Genelde ya tasarruf sebebiyle, ya ihmalle ya da seyir sayısının çokluğu sebebiyle araçlara zamanında iyi bakım yapılamamaktadır. Birçok araç onarıma muhtaç halde sefere çıkmakta bu da kazalara ayrı bir sebep olmaktadır. Araç bakımı insan bakımı kadar önemlidir. Özel araç sahipleri veya ticari araç sürücüleri çok zaman ya uykusuz ve yorgun yola çıkmakta veya yeterince ehil bulunmamaktadırlar ya da tanımadıkları yolda fazla hız yapmaktadırlar. Bunlarda kaza sebepleri arasında yer arasında yer alan belli başlı nedenler arasındadır.

 Trafik kazaları ile ilgili diğer faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz: Ülkemiz, yolcu ve yük taşımacılığında yaklaşık tüm yükü karayollarına vermiştir. Bunun doğal sonucu olarak karayolu taşıt trafiği her geçen gün daha da artmış, yetersiz altyapı ve denetimsizlik neticesinde kaza sayıları üzücü boyutlara ulaşmıştır. Alternatif diğer ulaşım türlerine insanlar teşvik edilerek, karayolu trafiğinin yükü azaltılmalıdır. Personel sayısının azlığı ve donanım yetersizliği nedeniyle trafik denetimleri yeterince etkili olamamaktadır. Ayrıca ödenmeyen trafik cezalarının belli bir süre sonra sabit kalması, cezanın caydırıcılık özelliğini azaltmaktadır. Trafik polisleri, asıl görevleri olan trafiği denetleme ve düzenleme işlerine yoğunlaştırılmalı, tescil işlemleri ve istatistik verileri tutmak gibi konular başka kurumlarca yapılmalıdır. Trafik eğitimi insanlara hayatın her devresinde verilmeli, sürücü kursları daha iyi denetlenmelidir. Trafik konusuna bilimsel açıdan yaklaşılmalı, trafik ve ulaşım mühendisliği adı altında bir meslek dalı oluşturulmalıdır. İmar yasasında gerekli değişiklikler yapılmalıdır.  Kaza istatistikleri gelecekte yapılması gerekenlere yol gösterebilmesi açısından daha hassas ve bilinçli hazırlanmalıdır. Kaza sonrası yapılan ilk ve acil sağlık müdahalesi konusunda mevcut eksiklikleri giderilmelidir. Ağır vasıta sürücüleri daha iyi denetlenmeli ve eğitimleri konusunda gerekenler yapılmalıdır.

Sonuç olarak trafik kazaları tamamen ortadan kaldırılamaz ancak minimum seviyeye indirmek adına çaba gösterebilir. Karşıdan karşıya geçerken trafik ışıklarına uyun. Trafik ışıklarının olmadığı yerlerde üst geçitleri değerlendirin. Üst geçit de yoksa yol tamamen güvenli hale geldiğinde karşıdan karşıya geçebilirsiniz. Kazaların oluşumunda büyük paya sahip olan yol kusurlarını ortadan kaldırmak için; proje aşamasında yol geometrik standartlarının seçiminde hassas olunmalı ve bu standartlar olabildiğince yüksek tutulmalıdır. Lütfen kurallara uyalım. Uymayanları uyaralım. Bu konu basite alınacak bir konu değildir. Hem canımız hem de başkalarının canına ve malına zarar verecek noktaya gelmeyelim. Bütün kuralları harfiyen yerine getirirsek kaza oranını da azaltmış olacağız. Çünkü Trafik kuralları hayattır…